Impressionism

Impressionism

Musikalisk impressionism

Impressionismen är en stilistisk riktning inom först bildkonst, musik och lyrik, där vi viker av från den romantiska epoken. Vi går över från det konkret vakra och handgripliga till det mera känslomässiga. Namnet på epoken är tagit från den franska målaren, Claude Monets’ bild “ l’impression, soleil levant” (1872). Musikaliskt betonas epoken av klangfärger med fremmedartade ton och akkordfölgder och drag av improvisatoriska element hemtat från bl.a. jazz. Blandt tidens kompositörer är Claude Debussy( 1862-1918) och Maurice Ravel (1875-1937 ) de fremsta företrederna för den musikaliska strömningen. Tidens uttrycksmedel är impressionerna av våra känslor, tankar och handlingar. Rent mänskligt representerar denna epok uppvaknandet av av människans känslo-bevissthet.


Repertoireutdrag:


 • Danses för harpa och stråkorkester, Claude Debussy
  1. Danse sacrée
  2. Danse profane

  Sonate för flöjt, viola och harpa
  1. Premiére Arabesque
  2. Arabesque för flöjt och harpa
  3. Claire de Lune
  4. La Fille aux cheveux de Line

 • Introduction et Allegro för harpa, flöjt, klarinett och stråkorkester, Maurice Ravel
  Pavane för flöjt el.cello och harpa

 • Romance oublieé för viola och harpa, Franz Liszt

 • Fantasie-Impromptu, F Chopin

 • Meditation från Thais för viol och harpa, J. Massenet

 • Concerto B-dur för harpas, G F Händel
  Passçaglia

 • Variations pastorales, M. Samuel Rousseau

 • Au Matin” Etude de concert, Marcel Tournier

 • Stariway to heaven, Page/Plant

 • Fantasie i c-moll, Louise Spohr

 • Impromptu Op 86 & Une Chatelaine en sa tour, Gabriel Fauré

 • Sonate för Harpa, P. Hindemith

 • A Ceremony of Carols Op.28, Benjamin Britten

 • Towards the sea för altflöjt och harpa, Toru Takemitsu
  And then I knew´twas wind för flöjt, viola och harpa

SAMARBETSPARTNERS

CAMPAGNEEVENT.SE

LEENA MALKKI

ÅSA NORDGREN

LISA BONNÀR

OLE HERMANN HUTT

CARL EWERT & DET KUNGLIGA PATRASKET

MARIENNE HOLMBOE  QIYANS KRETS

VILDE BJERKE