Harpe DiemAdele Veronika Halten


Harpan är hjärtats instrument och är hjärtat i musik. Det är min förhoppning att min musik ska främja harmoni och lycka.


Som kroppen behöver näring och ömsinthet för att överleva de första åren, för att sedan njuta av ett liv med mening så behöver själen andlig och konstnärlig näring och musikalisk intimitet. Utan musik dör samhället – utan musik dör vi.


* "We have made great advances in physics, chemistry and technology,

but we are lost in blind alleys in concern of the humane soul and spirit. Consideration of the cosmos, purely in mathematical terms, is destructive for the ideals of humanity; perception of only the physical, and disregard of the spiritual being of man, carries the seeds of inhumanity. This is the deeper basis of many phenomena of the present time, where seemingly innocent thoughts cause catastrophic results within the moral sphere."


- Alfred Schütze from "The Enigma of Evil", Floris Books, Edinburgh 1978.

Min mission/vision statement är att, med musikens hjälp, öppna ditt hjärta,

att bära dina motgångar med jämnmod, att tillfoga din vardag en smula

lycka och skänk dig en känsla av äkta kärlek.


Min resurs är mitt kulturkapital, en investering med hög avkastning.


Mitt erbjudande är en holistisk, artistisk musikalisk uttrycksform – oavsett jag repar jazz eller Takamitsu, spelar in den moderna nordiska repertoaren eller Händel, eller på scen spelar roots reggae eller arior från Rigoletto.

V E M  Ä R

A D E L E  V E R O N I K A  H A L T E N ?

Chäteau d'Arc-en-Barrois i Champagne

SAMARBETSPARTNERS

CAMPAGNEEVENT.SE

LEENA MALKKI GUINARD

LISA BONNÀR

ÅSA NORDGREN

OLE HERMANN HUTT

CARL EWERT & DET KUNGLIGA PATRASKET

MARIENNE HOLMBOE  QIYANS KRETS 

MALIN EBBINGHOUSE 

VILDE BJERKE